kamiešiai

kamiešiai
×kamiešiai (plg. la. kamiêsis) sm. pl. K.Būg pečiai.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kamešiai — ×kamešiai sm. pl. M = kamiešiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”